I

I Новий Трудовий кодекс передбачає особливості для релігійних організацій

У трудовому законодавстві пропонується розширити антидискримінаційні положення. При цьому окремі виключення передбачені для релігійних організацій.

Урядовий проект Закону України «Про працю» №2708, внесений до парламенту 28 грудня 2019 року, вказує широке коло ознак, за якими забороняється дискримінація у сфері трудових відносин.

Зокрема, статтею 6 урядового законопроекту забороняється “пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, вагітності, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання”.

ТБН-Україна