I

I У Києві пройде конференція для освітян щодо виховання духовності

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України» відбудеться 27 лютого на базі Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.

До участі у конференції запрошуються представники закладів освіти і наукових установ, органів влади, релігійних і громадських організацій, ЗМІ.

Метою проведення конференції є пошук шляхів досягнення цілей сталого розвитку українського суспільства на основі актуалізації взаємозв’язку духовності, освіти й виховання; вироблення пропозицій щодо упровадження духовних та екологічних цінностей в освітній процес вітчизняних закладів освіти.

ТБН-Україна